Comentarii la modificările operate în anul 2023 în domeniul aplicării TVA

Prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr.  356/2022 în Codul fiscal (în continuare – CF) au fost operate diverse modificări, inclusiv în ceea ce priveşte aplicarea TVA.

Ты еще не подписался?    Создать аккаунт