Recomandări practice privind întocmirea situaţiilor financiare în organizaţiile necomerciale pentru anul 2022

 

 

Aspecte generale

 

În conformitate cu art. 5 alin. (5) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017 (în continuare – Legea nr.  287/2017), toate organizaţiile necomerciale (în continuare – ONC) sunt obligate să întocmească şi să prezinte situaţii financiare. Componenţa şi modul de calculare a indicatorilor acestor situaţii sunt reglementate de Indicaţiile metodice…

 

Ты еще не подписался?    Создать аккаунт