Care este modul de eliberare de către angajator fostului angajat a copiei actului despre încetarea relaţiilor de muncă

Din conţinutul art. 81 alin. (3) din CM rezultă că CIM încetează în temeiul ordinului (hotărârii) angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, cel târziu la data eliberării din serviciu, cu excepţia cazului în care salariatul nu lucrează până în ziua eliberării din serviciu (absenţă nemotivată de la serviciu, privaţiune de libertate etc.).

Ты еще не подписался?    Создать аккаунт