Verificarea online a restanţelor contribuabililor: ghid practic

 

 

Potrivit art. 129 pct. 13) din Codul fiscal (în continuare – CF), restanţa este o sumă pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau altă plată, dar pe care nu a plătit-o în termen, precum şi suma majorării de întârziere (penalităţii) şi/sau amenzii.

 

Sumele neachitate de până la 500 de lei inclusiv (anterior limita constituia 100 de lei) nu sunt…

 

Ты еще не подписался?    Создать аккаунт