Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal
2024-01

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege.

 

Articolele 1–20 sînt excluse prin Legea nr. 408–XV din 26.07.2001.

 

Capitolul III
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

Articolul 21. Intrarea în vigoare

 

(1) Titlurile I şi II ale Codului fiscal intră în vigoare la 1 ianuarie 1998.

 

(2) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art. 1–20 care intră în vigoare la 1…

 

Ты еще не подписался?    Создать аккаунт