Информационное сообщение ГНС относительно Программы возмещения НДС для сельскохозяйственных производителей
09.02.2023

Cu referire la informațiile apărute în spațiul public aferente procesului de implementare a Programului de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli, comunicăm următoarele.

 

Condițiile de eligibilitate pentru cei care vor să aplice la Program sunt stabilite la art. 2 din Legea nr. 337/2022 privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli.
În sensul prezentei legi, eligibile pentru Programul de rambursare a TVA sunt considerate întreprinderile:

  1. pentru care nu mai puțin de 95 % din activitatea desfășurată pe parcursul anului 2022 reprezintă una sau mai multe dintre activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, aprobat prin Ordinul nr. 28/2019 al Biroului Național de Statistică;

  2. care au suportat pierderi ca urmare a embargoului impus de Federația Rusă pentru importul producției de origine vegetală din Republica Moldova. În acest caz, se prezintă dovada deținerii în proprietate sau în folosință a plantației perene și certificatul cu privire la cultura agricolă și intrarea pe rod a acesteia, eliberat de către autoritatea administrației publice locale.

 

Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli transpune întocmai prevederile legii menționate supra.

 

La situația din 08 februarie 2023 sunt depuse 99 cereri unice, dintre care 9 au fost retrase pentru efectuarea corectărilor. Alte 89 de cereri sunt în proces de lucru. Există un singur caz de refuz în acordarea rambursării TVA pe motiv că solicitantul nu a înregistrat suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară pentru perioada fiscală decembrie 2021, condiție prevăzută la pct. 7 subpct. 1) din Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli.

 

Examinarea tuturor cererilor are loc cu respectarea strictă a termenelor stabilite la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 337/2022. Prima cerere a fost depusă la data de 20 ianuarie 2023, iar termenul de executare conform Legii survine la data de 23 februarie curent.

 

Precizăm că doar 8 dintre cererile recepționate au fost depuse în cadrul Direcțiilor deservire fiscală ale SFS. Restul cererilor au fost depuse în mod electronic la adresa de e-mail a Serviciului Fiscal de Stat (mail(at)sfs.md).

 

Reiterăm că subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat recepționează și examinează cererile prezentate de către producătorii agricoli, în baza criteriilor de eligibilitate stabilite prin Legea nr. 337/2022.

 

În situația refuzului de recepționare a cererii de către angajatul SFS sau oricare alte deficiențe, solicităm respectuos sesizarea autorității fiscale la adresa electronică: mail(at)sfs.md cu descrierea succintă a cazului, în vederea examinării acestuia și întreprinderea acțiunilor ce se impun. Până în prezent, Serviciul Fiscal de Stat nu a recepționat nici o petiție în acest sens.

 

Sursa: sfs.md/ro/stiri/programul-de-rambursare-a-tva-pentru-producatorii-agricoli