Despre revistă

 

Revista „Contabilitate și audit” se editează din luna septembrie 1995. Este  adresată contabililor profesionişti, directorilor financiari, auditorilor, funcționarilor fiscali, angajaților băncilor și autorităților vamale, precum și altor specialişti interesați de problemele contabilităţii, fiscalităţii, auditului, retribuirii muncii, dreptului economic.

 

Autorii noștri sunt specialiști competenţi şi cu o bogată experienţă profesională, iar materialele publicate de ei în revistă au drept scop nu doar explicarea în „limbajul contabil” a noilor norme legislative, inclusiv fiscale, dar şi protejarea intereselor businessului în litigiile cu autoritățile de control, soluţionarea problemelor concrete cu care entitățile se confruntă în organizarea procesului contabil, retribuirea mucii, întocmirea declarațiilor fiscale și vamale, prezentarea situaţiilor financiare. 

 

Din colectivul de autori revistei „Contabilitate și audit” fac parte contabili-practicieni şi auditori, jurişti şi economiști, specialişti ai Ministerului Finanțelor, SFS şi CNAS, precum şi ai altor departamente de profil din Republica Moldova.

 

Rubricile principale ale revistei:

    • Pulsul lunii

    • Consultaţii privind contabilitatea şi impozitarea

    • Întrebări – răspunsuri

    • Administrare fiscală 

    • Asigurări sociale şi medicale

    • Contabilitate ramurală

    • Audit

    • Discutăm problema

    • Opinii

    • Contabilitatea în organizaţiile necomerciale

    • Experienţă în muncă

    • Subtilităţi

    • Servicii bancare

    • Situaţiile financiare anuale

    • Raporturi de muncă

    • Consultanţă juridică

    • Practica judiciară

    • Dreptul civil


Fondatorul: Firma instructiv-consultativă şi de implementare „Contabil-Service” SRL

Periodicitatea: lunar

Formatul: A4

Numărul de pagini: nu mai puţin de 112

Limba în care se editează: română/rusă (materialele se publică în limba originalului)

Modul de difuzare: prin abonament şi vânzarea cu amănuntul

 

Abonații beneficiază de acces gratuit la arhiva electronică a revistei (include publicațiile începând cu anul 1998)!