Privind aplicarea TVA şi a impozitului pe venit în cazul reţinerii de către locator a sumei gajului pentru prejudiciul cauzat bunului imobil de către locatar

 

 

ÎNTREBARE: Compania se ocupă de darea în chirie a bunurilor mobile. Potrivit contractului, locatarul achită locatorului o sumă sub formă de gaj. În momentul restituirii bunului transmis în chirie/locaţiune, suma gajului se restituie locatarului. Totodată, conform contractului, în cazul în care bunului transmis în locaţiune i-au fost cauzate daune sau prejudicii, valoarea prejudiciului…

 

Încă nu te-ai abonat?    Creează un cont