Regimul TVA în cazul mărfurilor exportate şi ulterior reintroduse în țară și completarea Declarației TVA12
26.05.2023

Agentul economic X a efectuat export de mărfuri, care din anumite motive a fost restituit în aceeaşi stare de importatorul acestora, până la expirarea termenului de 3 ani de la momentul exportului. Se vor permite spre deducere în scopuri fiscale cheltuielile aferente procedurilor vamale și serviciilor de broker aferente operațiunilor menționate?

 

Potrivit art. 103 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se scutesc de TVA fără drept de deducere mărfurile autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare. Dacă la realizarea exportului suma TVA pentru marfa respectivă a fost restituită, scutirea de TVA nu se acordă. Nerestituirea TVA se confirmă printr-un certificat emis de SFS. Totodată, scutirea de TVA nu se acordă dacă la realizarea exportului suma TVA pentru marfa respectivă a fost restituită.

 

Astfel, în cazul în care contribuabilul la momentul exportului a beneficiat de restituirea TVA aferentă acestei operațiuni, la importul ulterior al acelorași mărfuri TVA se va aplica pe principii generale (prin declararea/achitarea TVA la momentul importului). Respectiv, în acest caz facilitatea prevăzută de art.103 din CF nu va fi aplicabilă.

 

Totodată, în situația în care TVA nu a fost restituit, agentul economic va putea beneficia de facilitatea fiscală prevăzută de art. 103 alin. (2) lit. b) din CF, în condițiile în care mărfurile autohtone anterior exportate sunt reintroduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în termen de 3 ani de la data exportului, fiind în aceeaşi stare, precum și cu condiția deținerii certificatului emis de SFS.

 

Formularul Declaraţiei TVA12 şi Modul de completare a acesteia este aprobat prin Ordinul IFPS nr.1164/2012, ultimele modificări fiind operate prin Ordinului SFS nr. 20/2023. Ținând cont de prevederile acestuia, la perfectarea Declarației TVA12 pentru perioada fiscală în care au avut loc exportul și importul mărfurilor, urmează a fi completate:

- boxa 5 „Livrări de mărfuri şi servicii scutite de TVA cu drept de deducere”, în care se indică valoarea mărfurilor exportate și care participă la determinarea valorii din boxa 12 „Total” din Declarația TVA12;

- boxa 16 „Import şi procurări de mărfuri, servicii”, în care se indică valoarea mărfurilor importate, conform documentelor prin care se documentează fapta economică.

 

Potrivit art. 24 alin. (1) din CF, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. Potrivit pct. 27 din HG nr.693/2018, impozitele, cu excepţia impozitului pe venit instituit în titlul II din Cod, taxele şi contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi achitate se includ în componenţa cheltuielilor şi se deduc în scopuri fiscale în modul stabilit la art. 24 alin. (1) din Cod.

 

Astfel, cheltuielile aferente procedurilor vamale și serviciilor de broker se vor permite la deducere în scopuri fiscale, acestea fiind calificate drept ordinare și necesare.

 

Ion Baxanean,

economist