Producătorii de uleiuri sunt obligați să implementeze responsabilitate extinsă a producătorului
26.05.2023

Începând cu data de 25 mai, producătorilor de uleiuri le revine obligația de a asigura gestionarea corespunzătoare a cantităților și tipurilor de uleiuri uzate rezultate din uleiurile plasate pe piață, conform cerințelor Regulamentului privind gestionarea uleiurilor uzate (în continuare – Regulament), inclusiv de a contribui financiar la îndeplinirea obligațiilor care le revin în materie de răspundere extinsă a producătorului în conformitate cu prevederile1 art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209/2016.

 

Amintim, Regulamentul aprobat prin HG nr.731/2022 a intrat în vigoare. Potrivit acestuia, atât producătorii de uleiuri nou-intrați pe piață, cât și producătorii existenți, care au plasat pe piață uleiuri până la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, sunt obligați să se înregistreze, prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”, în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, fiind obligați să asigure:

  • etichetarea şi marcarea produselor şi utilizarea simbolurilor care indică faptul că produsul face obiectul unei colectări separate, fiind interzisă eliminarea acestuia;
  • organizarea şi funcţionarea sistemelor individuale sau colective de gestionare a respectivelor fluxuri de deșeuri;
  • să se înregistreze în SIA MD, prin transmiterea unei liste de documente necesare registratorului, desemnat de proprietarul registrului format în SIA MD;
  • evidenţa punerii la dispoziție pe piaţă a produselor pe o perioadă de 5 ani, raportând anual autorităţii de reglementare cantitatea de produse puse la dispoziție pe piață în cazul onorării responsabilităţii extinse a producătorului în mod individual. La prezentarea dovezii de membru al unui sistem colectiv, această responsabilitate va fi onorată de către un sistem colectiv;
  • să prezinte dovada unui sistem individual sau să certifice calitatea de membru al unui sistem colectiv de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a produselor ce au devenit deşeuri;
  • să deruleze programe educaționale şi de informare/conştientizare privind colectarea şi tratarea produselor ce au devenit deșeuri;
  • realizarea, în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective, a ţintelor de colectare şi reciclare a produselor ce au devenit deşeuri.

 

Distribuitorii de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului de asemenea sunt obligaţi să se înregistreze în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, deţinută de Agenția de Mediu,  asigurând evidenţa plasării pe piaţă a produselor pe o perioadă de 5 ani precedenți și să raporteze anual autorităţii de reglementare cantitatea de produse puse la dispoziție pe piață.

 

Nerespectarea prevederilor Regulamentului va atrage, după caz, răspundere contravențională, civilă sau penală.

_________________________________

1 Legea nr.209/2016, art.29 alin. (1):

b) în conformitate cu cerințele de responsabilitatea extinsă a producătorului – de către producătorul de produse menţionate la art. 12 alin. (14), care sînt preluate de sistemele individuale sau colective de colectare separată, tratare, valorificare sau eliminare a produselor care au devenit deşeuri.