Сotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare vor fi publicate pe pagina SFS
23.03.2023

Cancelaria de Stat, prin intermediul oficiilor sale teritoriale, va asigura colectarea informației aferente cotelor concrete ale impozitului funciar și ale impozitului pe bunurile imobiliare, stabilite de către toate autoritățile representative și deliberative ale administrației publice locale, și va remite  această informație către Serviciul Fiscal de Stat în vederea publicării pe pagina web oficială a instituției, stabilesc completările la  Legea nr.1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal.

 

Prevederea a intrat în vigoare pe data de 21 martie 2023, ziua publicării în Monitorul oficial a Legii nr.40 pentru modificarea unor acte normative.

 

Amintim, Codul fiscal determină cotă concretă a impozitului a bunurilor imobiliare drept cota ad valorem în procente din baza impozabilă, stabilită de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale. Până la 1 ianuarie 2023 CF prevedea cota minimă1 și cota maximă2 a respectivului impozit, însă prin Legea nr.356/200 pentru modificarea unor acte normative, prin care a fost aprobată politica fiscală și vamală pe anul curent, limitarea cotei maxime a fost exclusă.

 

Totodată, urmează să ținem cont de faptul că și în perioada precedent, și cea în curs este stabilită cota concretă în mărime de 0,3% din baza impozabilă pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele.

 

CF prevede și obligația autorităților executive ale administraţiei publice locale de monitorizare a deciziilor consiliilor locale privind aplicarea impozitului pe bunurile imobiliare pe teritoriul administrat, prezentarea acestora Serviciului Fiscal de Stat în termen de 10 zile de la data adoptării lor, precum şi aducerea la cunoştinţă contribuabililor a respectivelor decizii.

______________________________________

1 0,05% din baza impozabilă pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele;

0,1% din baza impozabilă pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele.

 

2 0,4% din baza impozabilă pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele;

0,3% din baza impozabilă pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele.