Achizițiile publice pe înțelesul tuturor

 

Dragii noștri, „Contabil Service” SRL vine în sprijinul Dvs cu o serie de webinare ce țin de achizițiile publice, în cadrul cărora dl Iacob Plămădeală, ex-consilier al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor și cu experiență de activitate de 5 ani în cadrul Agenției Achiziții Publice, va prezenta aspecte practice ale respectivelor proceduri și recomandări mai puțin cunoscute pentru operatorii economici.  

În continuare găsiți programele primelor trei webinare, cu perspectiva extinderii tematicilor la solicitarea operatorilor economici. 

 

I. Achizițiile publice: contestația ca instrument de combatere a abuzurilor

 

Program:

 • Achizițiile publice în Republica Moldova. Competențele autorităților de reglementare și control ale acestora.
 • Sesizarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC)  – cale de atac eficientă și rapidă.
 • Obiectul și subiecții contestației.
 • Termenii de depunere și de examinare a unei contestații.
 • Excepții care împiedică examinarea în fond a contestației de către ANSC. 
 • Întrebări-răspunsuri.

 

Durata – 4 ore academice.
Data desfășurării – 29 noiembrie 2023.
Taxa de participare – 800 lei.

 

II. Formularea și argumentarea contestației

 

Program:

 • Conținutul contestației cu sorți de izbândă.
 • Contestația privind documentația de atribuire.
 • Cazurile de suspendare a procedurii de achiziție.
 • Contestarea rezultatelor procedurii de atribuire.
 • Modul de aplicare a soluțiilor emise prin deciziile Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC).
 • Întrebări-răspunsuri.

 

Durata – 4 ore academice
Data desfășurării – 6 decembrie 2023.
Taxa de participare – 800 lei.


III. Prețul ofertei în cadrul achizițiilor publice de lucrări

 

Program:

 • Formarea prețului manoperei.
 • Prețul resurselor materiale.
 • Prețul utilajelor de construcții.
 • Cheltuieli limitate (asigurări sociale, transport, depozitare, regie, beneficiu).
 • Oferta anormal de scăzută. Justificarea prețului anormal de scăzut.
 • Întrebări-răspunsuri.

 

Durata – 4 ore academice
Data desfășurării – 12 decembrie 2023.
Taxa de participare – 800 lei.

 

Note:

 • abonații la revista „Contabilitate și audit” beneficiază de reducere cu 10% de la taxa de participare;
 • la selectarea întregulului pachet de webinare, participanții beneficiază de o reducere suplimentară cu 5% de la taxa de participare.