Contabilizăm operaţiunile aferente locaţiunii spaţiilor aflate în proprietate comună

Într-adevăr, standardele naţionale de contabilitate (în continuare – SNC) nu conţin, cu unele mici excepţii, norme speciale referitoare la contabilizarea utilizării bunurilor care aparţin mai multor coproprietari.

Ты еще не подписался?    Создать аккаунт