Contabilizăm operaţiunile aferente locaţiunii spaţiilor aflate în proprietate comună

 

 

Entitatea noastră, împreună cu o altă entitate, deţin în proprietate comună un bun imobil (centru comercial). Cotele-părţi ale celor doi coproprietari constituie, respectiv, 1/3 şi 2/3. Ambele entităţi intenţionează să transmită în locaţiune mai multor locatari spaţiile/suprafeţele din incinta centrului comercial.

 

Întrucât actele normative naţionale nu reglementează expres…

 

Încă nu te-ai abonat?    Creează un cont