17.04.2024
BGPF: modul de exploatare a MCC

Serviciul Fiscal de Stat a actualizat pe data de 16 aprilie 2024 Baza Generalizată a Practicii Ficale (compartimentul Echipamente de casă şi de control (ECC)), precizând modul de înregistrare, în funcție de modul de plată, a vânzării mărfurilor. Ordinul nr. 169 al autorității…

17.04.2024
Legea insolvabilității: excluderea incertitudinilor

Prin Hotărârea nr.5/2022 Curtea Constituțională a declarat neconstituțională omisiunea art. 32 din Legea insolvabilității nr. 149/2012 de a reglementa un mecanism pentru recuperarea cheltuielilor efectuate în avans şi pentru încasarea remunerației administratorului provizoriu…

17.04.2024
Volumul exportului și importului este în descreștere

În luna februarie 2024 deficitul balanței comerciale a Republicii Moldova a constituit $424,7 mil., majorându-se cu $75,7 mil. (+21,7%) față de cel înregistrat în luna ianuarie a anului curent și cu $28,2 mil. comparativ cu luna februarie 2023, comunică Biroul Național de…

17.04.2024
Perspectivele Parcurilor iudistriale

Bunurile domeniului privat al statului sau al unității administrativteritoriale pot fi transmise în comodat persoanelor juridice în scopul creării parcului industrial (PI) conform prevederilor Legii nr. 182/2010 cu privire la parcurile industriale, prevede proiectul de lege…

17.04.2024
BGPF: accizele

Prin Ordinul nr.148/2024 Serviciul Fiscal de Stat a actualizat Baza Generalizată a Practicii Fiscale, completând compartimentul Accize cu răspunsurile la întrebările prezentate în continuare.

 

4.2.1.2 Urmează a se înregistra în calitate de subiecți ai impunerii cu accize, cu…

16.04.2024
Indemnizația pentru creșterea copilului stabilită din oficiu poate fi modificată o singură dată

Indemnizația lunară pentru creșterea copilului se acordă din oficiu de către Casa Națională de Asigurări Sociale mamei asigurate conform opțiunii până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului, iar în cazul în care mama nu întrunește condițiile de acordare a indemnizației –…

16.04.2024
Notarii vor prezenta SFS informația privind baza valorică a activelor înstrăinate

Având în vedere că la momentul de față notarii și alte persoane care desfășoară activitate de notariat nu prezintă informația cu privire la baza valorică a activelor înstrăinate, care ar permite determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea acestor active de către…

16.04.2024
BGPF: confirmarea veniturilor persoanelor fizice-cetățeni

Autoritatea fiscală a plasat în Baza Generalizată a Practicii Fiscale răspunsurile la trei întrebări ce vizează modalitatea de confirmare a veniturilor persoanelor fizice ce nu practică activitate de întreprinzător. Poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat a fost…

15.04.2024
Statul va acorda gaj pentru creditarea producătorilor agricoli

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în comun cu I. P. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului stabilesc suma, modul de acordare, utilizare, rambursare a creditelor acordate persoanelor juridice sau gospodăriilor țărănești (de fermier) în scopul…

15.04.2024
Granturi pentru dezvoltarea sectorului turismului

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a semnat contracte de finanțare cu 48 companii din domeniul turismului, care prin intermediul Programului de sprijin pentru dezvoltarea ÎMM-urilor din sector vor obține granturi în valoare totală de 17 mil. lei și vor investi…