22.03.2023
Contactless Business: perfectarea actului notarial în formă de document electronic

Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Inițiativa „Desfășurarea afacerilor la distanță în RM /Contactless Business in RM”) a obținut astăzi, 22 martie 2023, avizul Cabinetului de miniștri. Documentul a fost elaborat de Ministerul Economiei și…

22.03.2023
Noile prevederi ale Codului fiscal au intrat în vigoare

Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru produsele din tutun clasificate la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, 2404, care au constituit deșeuri sau perisabilități naturale peste limitele stabilite de către Ministerul Sănătății, şi…

22.03.2023
Proiectul modificărilor în Declarația VEN12: încă două zile pentru înaintarea propunerilor

La 24 martie 2023 expiră termenul de prezentare a comentariilor și propunerilor pe marginea proiectului ordinului de modificare a Ordinului  Ministerului Finanțelor nr. 153/2017 „Privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru…

22.03.2023
Contribuțiile de asigurări sociale pentru zilieri

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă beneficiarilor de lucrări – întreprinderi sau organizaţii cu statut de persoană juridică sau fizică, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, pentru care zilierii exercită activităţi…

22.03.2023
Pilotarea distribuirii plăților salariale prin MPay

Ministerul Economiei și Digitalizării anunță inițierea elaborării proiectului de lege cu privire la pilotarea distribuirii plăților salariale prin intermediul serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 712/2020 cu privire la…

21.03.2023
Elaborarea formularelor tipizate aferente activității independente

Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a ordinului Serviciului Fiscal de Stat privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă şi a Indicaţiilor metodice privind…

21.03.2023
BNM a diminuat rata de bază

Ieri, 20 martie, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a adoptat cu majoritatea voturilor hotărârea de diminuare a ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 14,00 la sută anual. Amintim, în perioada 7…

21.03.2023
Schimb de experiență privind legislația prețurilor de transfer

În perioada 20 – 31 martie 2023 Serviciul Fiscal de Stat găzduiește o misiune a Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, scopul căreia este oferirea asistenței privind legislația prețurilor de transfer și regulile generale anti-abuz.

 

Subiectul prețurilor de…

21.03.2023
Ținem cont de modificările operate în Forma IPC21

Prima perioadă de prezentare a formularului tipizat (Forma IPC21) Declarația privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, modificat prin Ordinul…

21.03.2023
Rezultativitatea controalelor fiscale efectuate în anul 2022

Potrivit Raportului anual cu privire la activitatea organului de control pentru perioada 2022, care a fost publicat de Serviciul Fiscal de Stat, rezultativitatea controalelor, pentru care valoarea-țintă a fost stabilită la nivel de 93%, a fost realizată în anul precedent la…