Сегодня: Пятница 30 сентября 2022 | EUR: 18.9917 | USD: 19.5520
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2010
Главная » Архив журнала » № 1, 2010 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Articolul 1. Punerea în aplicare

Titlul IX al Codului fiscal se pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2007.

 

Articolul 2. Modificarea unor acte normative

Guvernul:

a) în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul IX al Codului fiscal;

b) pînă la punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal:

– va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlul IX al Codului fiscal;

– va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor normative care contravin titlului IX al Codului fiscal;

c) va asigura publicarea integrală în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi a legilor respective pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal.

 

Articolul 3. Dispoziţii finale şi tranzitorii

(1) Obligaţiile fiscale privind taxele rutiere care au apărut pînă la 1 ianuarie 2007 se reglementează în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul apariţiei acestor obligaţii.

(2) Din anul 2006 pînă în anul 2010 inclusiv, sînt scutiţi de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, utilizate în procesul tehnologic, agenţii economici producători agricoli, indiferent de forma juridică de organizare, a căror activitate de bază efectivă este prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor l şi II ale Codului fiscal. Asupra agenţilor economici producători agricoli care beneficiază de facilităţi fiscale condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal nu se extind pe parcursul anului 2006.

 

Preşedintele Parlamentului                                                                               Marian LUPU

Nr. 317-XVI. Chişinău, 2 noiembrie 2006.

____________________________________________________

Nota redacţiei. Legea nr. 317-XVI din 02.11.2006 a fost republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială.

Se publică cu modificările şi completările ulterioare operate prin Legea nr. 172-XVI din 10.07.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134–137, art. 543.

 

În atenţia cititorilor!

1. Titlurile Codului fiscal şi legile pentru punerea în aplicare a acestora sînt publicate în redacţia existentă la 1 ianuarie 2010.

2. Cu caractere grase (bold) sînt evidenţiate articolele (alineatele, punctele, subpunctele, propoziţiile, cuvintele, cifrele) introduse în titlurile Codului fiscal şi legile pentru punerea în aplicare a acestora sau care sînt expuse în redacţie nouă.

3. Cu caractere cursive sînt evidenţiate articolele (alineatele, punctele, subpunctele) din care au fost excluse unele alineate (puncte, subpuncte, propoziţii, cuvinte).

4. Evidenţierea cu caractere grase a denumirilor capitolelor şi articolelor, precum şi a numerelor capitolelor, articolelor şi alineatelor nu semnifică neapărat careva modificări şi completări operate în ele.

 

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.