Сегодня: Понедельник 25 октября 2021 | EUR: 20.3353 | USD: 17.4725
 
"Contabilitate şi audit" № 9, 2010
Главная » Архив журнала » № 9, 2010 » ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ...

În atenţia agenţilor economici

Verificaţi deciziile de iniţiere a controlului fiscal !

 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat atrage atenţia agenţilor economici asupra faptului că, conform prevederilor art. 216 alin. (2) din Codul fiscal, controlul fiscal poate fi efectuat numai în temeiul unei decizii scrise a conducerii organului care exercită controlul.

În această ordine de idei, controalele fiscale în raza mun. Chişinău se efectuează doar în baza deciziei privind iniţierea controlului fiscal semnate de şeful/şeful adjunct al Direcţiei generale control fiscal, iar în razele I.F.S. teritoriale – de şeful/şeful adjunct al inspectoratului respectiv, şeful Direcţiei control fiscal.

Totodată, în anumite cazuri, deciziile privind iniţierea controlului fiscal pot fi semnate de către şeful/şefi adjuncţi ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La iniţierea controlului fiscal funcţionarii fiscali prezintă contribuabilului decizia de iniţiere a controlului şi legitimaţia de serviciu.

În cazul în care funcţionarii fiscali nu vor prezenta decizia, apelaţi la telefonul de încredere: 22–67–49; 82–34–08 sau semnalaţi cazul dat prin intermediul poştei electronice la mail@fisc.md.

 

***

 

Începînd cu 1 septembrie 2010 adresările scrise ale contribuabililor ce ţin de metodologia administrării fiscale şi corectitudinea aplicării, calculării şi achitării la buget a impozitelor şi taxelor se examinează într-un singur punct.

 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoştinţa contribuabililor că, în vederea organizării într-un mod eficient a popularizării legislaţiei fiscale prin acordarea răspunsurilor în scris la solicitările acestora, a fost emis Ordinul nr. 415 din 1 septembrie 2010.

Potrivit prevederilor Ordinului menţionat, începînd cu 1 septembrie 2010, toate adresările scrise ale contribuabililor privind întrebările ce ţin de metodologia administrării fiscale şi corectitudinea aplicării, calculării şi achitării la buget a impozitelor şi taxelor (impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată, accizele, impozitele şi taxele locale) se examinează de Direcţia Metodologia Administrării Fiscale (Secţia asistenţa contribuabililor) a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Astfel, întru asigurarea operativităţii şi neadmiterea cazurilor de tergiversare a examinării adresărilor referitoare la aspectele menţionate, contribuabilii urmează să se adreseze nemijlocit Inspectoratului Fiscal Principal de Stat la adresa: MD-2005, mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor, 9, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.