09.04.2024 10:37
Termenul de prescripție la determinarea venitului impozabil în cadrul controlului fiscal

Pe data de 4 aprilie 2024 Curtea Constituțională (CC) a pronunțat Hotărârea nr.10 privind controlul constituționalității a unor prevederi din art. 2264, 2266 alin.(62) și 264 din Codul fiscal (CF).

05.04.2024 10:29
Examenele medicale obligatorii ale lucrătorilor: noi cerințe pentru modul de efectuare a acestora

Potrivit Legii securității și sănătății în muncă nr.186/2008, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru asigurarea sănătății și securității lucrătorilor, inclusiv a prevenirii riscurilor profesionale și a bolilor profesionale ale lucrătorilor. Totodată, pot fi angajate doar…

27.03.2024 09:34
Alegem regimul fiscal privind impozitul pe venit după primul an de activitate a entităţii

În conformitate cu dreptul stabilit în art. 541 alin. (3) lit. c) din CF, entitatea, fiind înregistrată în anul 2022, a optat pentru aplicarea impozitului pe venit conform regimului fiscal general. Pe parcursul anului 2023 entitatea a avut venituri, dar nu a devenit subiect al impunerii…

18.03.2024 08:49
Rezidența fiscală: legislația națională vs legislația internațională

Incontestabil, conceptul rezidenței fiscale este elementul ce determină dreptul autorității fiscale de a pretinde de la persoane declararea și achitarea impozitelor din veniturile obținute atât din surse interne, cât și cele externe. Respectiv, prezentul articol vine să explice modul de…

11.03.2024 14:58
Noile prevederi de completare a Declarației VEN 12 pentru 2023

În noiembrie 2023, au fost publicate multașteptatele modificări în formularul Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici (forma VEN 12)1. Formularul actualizat al Declarației și Modul de completare revizuit al acesteia au intrat în vigoare la data publicării și…

05.03.2024 10:24
Modificările operate în Declarația ACZ09 au intrat în vigoare

Ministerul Finanțelor a elaborat modificări în Formularul ACZ 09, aprobat prin Ordinul MF nr.11/2017. Astăzi, 5 martie 2024, în MO a fost publicat și a intrat în vigoare Ordinul MF nr. 27, în continuare fiind prezentate principalele prevederi ale acestuia.

21.02.2024 09:43
Metoda amortizării accelerate în exemple: pregătirea pentru calcularea amortizării mijloacelor fixe pentru anul 2023

În anul precedent o atenție deosebită a fost acordată măsurilor de reducere a poverii fiscale, inclusiv amânarea plății impozitului pe venit pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii; amortizarea fiscală accelerată a mijloacelor fixe pentru întreprinderile mari etc.

13.02.2024 09:01
Regula antiabuz. Prezentare generală și studii de caz

Evitarea fiscală poate apărea în situația în care legiuitorul, prin aprobarea normelor juridice în domeniul fiscal, nu prevede toate circumstanțele/ situațiile și combinarea acestora, în care pot derula tranzacțiile, și impactul lor sub aspectul impozitării. La fel, contribuabilii…

09.02.2024 09:11
Extinderea perioadei de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli

Modificările operate în Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli au intrat în vigoare astăzi, 9 februarie 2024, în MO fiind publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.17 din 5 februarie 2024.

02.02.2024 13:10
Ce modificări sunt operate în formele IPC21, IRM19 și CAS18-AN

Astăzi, 2 februarie 2024, în MO a fost publicat Ordinul Ministrului finanțelor nr.14 din 31 ianuarie 2024 „Cu privire la modificarea unor ordine ale Ministrului finanțelor” (în continuare – Ordinul nr.14/2024).