21.03.2023
Elaborarea formularelor tipizate aferente activității independente

Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a ordinului Serviciului Fiscal de Stat privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă şi a Indicaţiilor metodice privind…

21.03.2023
BNM a diminuat rata de bază

Ieri, 20 martie, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a adoptat cu majoritatea voturilor hotărârea de diminuare a ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 14,00 la sută anual. Amintim, în perioada 7…

21.03.2023
Schimb de experiență privind legislația prețurilor de transfer

În perioada 20 – 31 martie 2023 Serviciul Fiscal de Stat găzduiește o misiune a Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, scopul căreia este oferirea asistenței privind legislația prețurilor de transfer și regulile generale anti-abuz.

 

Subiectul prețurilor de…

21.03.2023
Ținem cont de modificările operate în Forma IPC21

Prima perioadă de prezentare a formularului tipizat (Forma IPC21) Declarația privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, modificat prin Ordinul…

21.03.2023
Rezultativitatea controalelor fiscale efectuate în anul 2022

Potrivit Raportului anual cu privire la activitatea organului de control pentru perioada 2022, care a fost publicat de Serviciul Fiscal de Stat, rezultativitatea controalelor, pentru care valoarea-țintă a fost stabilită la nivel de 93%, a fost realizată în anul precedent la…

20.03.2023
Ținem cont de modificările operate în Forma IPC21

Prima perioadă de prezentare a formularului tipizat (Forma IPC21) Declarația privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, modificat prin Ordinul…

20.03.2023
Noi forme de ținere a adunării generale a asoțiaților în cadrul SRL

În cazul înstrăinării/dobîndirii părții sociale în cadrul unei societăți cu răspundere limitată, în funcție de modalitatea semnării actului juridic ce atestă faptul, acesta se prezintă la organului înregistrării de stat:

a) în formă electronică, semnat cu semnătura…

20.03.2023
Eficientizarea lanțului valoric al turismului rural

Activitățile de finanțare în cadrul Programului de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului rural constituie o schemă de ajutor de minimis și cad sub incidența prevederilor Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat și…

20.03.2023
Termenul-limită de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit expiră la 27 martie

Termenul-limită  de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2022 de către contribuabilii persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, contribuabilii care desfășoară activitate profesională precum și…

20.03.2023
ODA va emite gatanții și pentru creditele oferite de OCN

Întreprinderile mici și mijlocii, care solicită credite nebancare, vor putea beneficia de  garanții financiare de până la 50% din valoarea creditului, iar valoarea maximă a garanțiilor va fi de până la 1 mil. lei.

 

Pentru accesarea creditelor investiționale de la…